Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Dziś o 17 zawyją syreny alarmowe. Wyjaśniamy, dlaczego i po co

Michał Miśko
Opublikowano
Dziś o 17 zawyją syreny alarmowe. Wyjaśniamy, dlaczego i po co
Syrena alarmowa starego typu (mechaniczna) autor: Piotr Pawlenka

1 sierpnia o godzinie 17 tradycyjnie w polskich miastach zawyją syreny alarmowe. Dlaczego i po co? Wyjaśniamy.

Systemy syren alarmowych zainstalowane najczęściej na budynkach w miastach i wsiach są częścią szerszego Systemu Wczesnego Ostrzegania. Syreny mogą być wykorzystywane do ostrzegania i alarmowania ludności, właśnie w ramach SWO. Większość z nas na co dzień w ogóle nie pamięta i nie zdaje sobie sprawy o ich istnieniu, do momentu aż usłyszymy ich dźwięk. I zawsze w takim przypadku pojawia się pytanie, dlaczego i po co wyją? 1 sierpnia o godzinie 17 zawyją znowu. Jednak nie tylko po to, aby upamiętnić wydarzenia sprzed 77 lat, czyli rozpoczęcie Powstania Warszawskiego. To przede wszystkim czas na ogólnokrajowy test ich sprawności.

Prawo

Podstawą prawną funkcjonowania systemów wczesnego ostrzegania są Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym obowiązku obrony RP – art. 17 ust. 7, rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin – par. 3 pkt. 6 oraz stosowne zarządzenia wojewodów w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania. Sam trening sprawności syren alarmowych uregulowany jest w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, par. 10, ust. 3 i 4. Celem systemu jest wykrywanie zagrożeń, informowanie o nich ludności oraz utrzymanie w gotowości do rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania, w tym wojewódzkiego systemu syren alarmowych. Organizacją systemu na szczeblu województwa zajmują się wojewodowie, na potrzeby realizacji zadań systemu w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zdarzeń o charakterze ponadlokalnym. Na szczeblu powiatu starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu, a na szczeblu gminnym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W związku z tym, że w systemie udział bierze wiele podmiotów (na poziomie powiatu czy gminy dochodzi do kolejnej fragmentacji, w skład systemu syren alarmowych wchodzą bowiem urządzenia zarówno miejskie, jak i te będące np. w zarządzie zakładów pracy) uznano, że stosownym będzie, raz w roku, przeprowadzenie testu sprawności całości systemu i jego synchronizacji.

A więc 1 sierpnia przede wszystkim testuje się sprawność całego systemu oraz koordynację jego uruchamiania, a dopiero niejako przy okazji, przy całym szacunku dla kolejnej rocznicy heroicznego zrywu powstańczengo, upamiętnia się początek zbrojnego wystąpienia przeciwko okupantowi - największą operację militarną Armii Krajowej.

3 minuty

W trakcie treningu syren nadany zostanie 3 minutowy sygnał dźwiękowy ciągły. Oznacza on odwołanie alarmu. W obecnym stanie prawnym rozróżniamy jedynie dwa sygnały alarmowe - mówi o tym wpsominane już rozporządzenie Rady Ministrów - sygnał akustyczny modulowany trwający 3 minuty i informujący o ogłoszeniu alarmu oraz sygnał akustyczny ciągły, o którym wspomniano powyżej, a który nadany zostanie o godzinie 17, 1 sierpnia. Nie mogą więc być prawdą dość powszechne opinie, twierdzące, po pierwsze, że nikt obecnie nie zna znaczenia nadawanych alarmów dźwiękowych (są tylko dwa, więc każdy jest w stanie je odróżnić) oraz to o powszednieniu takiego zjawiska - tak naprawdę ogólnopolski test przeprowadzany jest raz do roku. Trudno w takim przypadku mówić o jakimkolwiek powszednieniu czegoś, co występuje raz na 365 dni, nawet biorąc od uwagę fakt występowania innych treningów sprawności syren, które cyklicznie mogą występować lokalnie.

Na grafice przedstawione są sygnały alarmowe systemu wczesnego ostrzegania

Czy syreny są nam jeszcze do czegoś potrzebne

Opócz syren alarmowych dysponujemy również innymi sposobami poinformowania ludności o zdarzeniu mogącym wpływać na ich bezpieczeństwo. Są to komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne, systemy telekomunikacyjne, jak Alert SMS wykorzystywany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a także komunikaty przekazywane za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających w zakładach pracy czy zamontowane na pojazdach. Syreny alarmowe wciąż pozostają jednak najbardziej uniwersalnym i najbardziej powszechnym środkiem pozwalającym dotrzeć do relatywnie największej grupy osób w jednej chwili i wciąż pozostają jednym z kluczowych elementów sprawnie działającej Obrony Cywilnej (Japonia). Nowoczesne, elektroniczne syreny alarmowe, które sukcesywnie zastępują wysłużone syreny mechaniczne, dodatkowo wyposażone są także w możliwość nadania komunikatu głosowego np. informującego o przyczynie wszczęcia alarmu.