Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w strony internetowe przedsiębiorców

Projekt nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje prezesowi UOKiK pewne nowe, ciekawe uprawnienia.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, projekt jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, wdraża do polskiego porządku prawnego unijne rozporządzenie w sprawie współpracy między organami poszczególnych państw członkowskich odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Nowa ustawa ma wzmocnić pozycję prezesa UOKiK w egzekwowaniu naruszeń praw konsumentów.

Nowe przepisy przewidują np. ograniczenie dostępu do strony internetowej przedsiębiorcy naruszającego prawo, całkowite usunięcie domeny internetowej, lub też, w drodze decyzji administracyjnej, nakaz usunięcia z witryny jakichś treści lub wprowadzenia ostrzeżenia dla konsumentów. Inne, ciekawe rozwiązanie, jakie ma otrzymać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to możliwość skorzystania z fałszywej tożsamości z zamiarem dokonania zakupu u przedsiębiorcy, a następnie dokonania oceny jakości oferowanych przez niego produktów i sprawdzenie czy nie narusza on w jakiś sposób zbiorowych interesów konsumentów.

Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od momentu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Przepisy o utworzeniu rejestru domen usuniętych mają z kolei wejśc w zycie po upływie trzech miesięcy od momentu publikacji.