Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Michał Miśko
Opublikowano

Policja ma dysponować najlepszymi instrumentami, rozwiązaniami i kompetencjami do walki z cyberprzestępczością. Pomóc ma w tym powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. O powstaniu nowej służby poinformował na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

W trakcie konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poinformował o powołaniu Centralnego Biura Cyberprzestępczości. Minister Mariusz Kamiński, który również wziął udział w konferencji, ogłosił, że gotowy jest już projekt ustawy przygotowanej przez MSWiA w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji.

Chcemy, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Przystępujemy bardzo szybko do organizacji tej służby. Potrzebne będą bardzo zdecydowane kroki, aby stworzyć nową jakość. To niezbędne w stosunku do skali zagrożenia.

Do służby zakwalifikowani mają być najlepsi specjaliści, którzy otrzymają stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 procent przeciętnego uposażenia w Policji. W tym celu powołano również specjalny fundusz w wysokości pół miliarda złotych. 

Aktualnie międzyresortowo pracujemy nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieje, że uda nam się uzyskać ponadpolityczną zgodę dla rozwiązań, które w niej zaproponujem, powiedział Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) będzie jednostką Policji odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o Policji, nową jednostką będzie kierować komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jako organ podległy komendantowi głównemu Policji. Komendanta CBZC będzie powoływał (spośród oficerów Policji) i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie jednostką jednolitą w skali kraju, z siedzibą w Warszawie. W procesie naboru do służby zwalczania cyberprzestępczości pod szczególną uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Funkcjonariuszom CBZC będzie przysługiwać w pełni możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Kandydaci, którzy będą chcieli słuzyć w CBZC będą rekrutowani poza zwykłą ścieżką naboru do Policji. W ich przypadku zrezygnowano z testów sprawnościowych. Atrakcyjnie, póki co, brzmia także zarobki takich funkcjonariuszy. Minister Kamiński wskazał, że będzie to pomiędzy 10 a 15 tysięcy złotych netto. Do 2025 słuzba ma zatrudniać nawet 1800 specjalistów.

Specjaliści Niebezpiecznika kibicują takiemu rozwiązaniu, wskazując jednak problemy z jakimi mogą spotkać się władze przy organizacji tej służby. Jednym z nich jest odpowiedni dobór specjalistów. Atrakcyjne, jak na polskie realia, warunki finansowe mogą spowodować odejście specjalistów z juz istniejących organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, takich jak np. CERT-y poziomu krajowego. Destabilizacja już istniejących organizacji z pewnością nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w polskiej cyberprzestrzeni. Jest to jednak ruch dobry, choć spóźniony, a powstawaniu nowej służby z pewnością będziemy się bacznie przyglądać.