Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Czy Ruch dotrwa do swoich setnych urodzin?
Czy Ruch dotrwa do swoich setnych urodzin? źrodło: ruch.com.pl

Czy Ruch dotrwa do swoich setnych urodzin?

Ruch, firma z blisko 100 letnią tradycją, stoi na skraju przepaści.

Ostatniego dnia sierpnia Ruch S.A. zwrócił się z wnioskiem do Sądu restrukturyzacyjnego o akceptację przez Sąd wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Jest to wybieg spółki, który miałby spowodować zawarcie układu obejmującego tylko tych wierzycieli, którym spółka jest winna ponad milion złotych. Zgodnie z prawem bowiem takie wnioski są rozpatrywane przed tymi dotyczącymi upadłości. Największymi wierzycielami Ruchu są Alior Bank, wydawca Super Expressu oraz broker radiowy Time.

Zarządowi Ruchu chodzi głównie o przychylność Alior Banku, któremu spółka jest winna ponad 160 milionów złotych, a termin spłaty kredytu (to połowa tych należności) mija w październiku tego roku. Na koniec września Ruch chce przygotować także ramowy bieznesplan i plan restrukturyzacji. Zająć ma się tym firma doradcza KPMG.

Obecnie około 60 procent przychodu Ruchu pochodzi z sieci kiosków, których w sieci Ruchu jest 1700, a kolejnych 500 jest w formie wynajmu. Tę część swojego biznesu chciałby właśnie spieniężyć prezes Ruchu, ale nie przedstawiony w lipcu plan nie spodobał się m.in. wydawcom prasy. Uznali oni bowiem, że nie daje on realnych szans na skuteczną restrukturyzację oraz realnych szans na spłatę wierzycieli.

Ruch powstał 17 grudnia 1918 roku jako Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych RUCH. Założycielami Towarzystwa byli Jan Gebethner i Jakub Mortkowicz. Ich spółka opierała się na nowoczesnym wówczas formacie „trafik” – kiosków dworcowych, oferujących prasę, tytoń i inne drobne artykuły. Towarzystwo stawiało sobie za cel misję rozpowszechniania czytelnictwa w odradzającym się po wojnie społeczeństwie. W 1969 r. Centralny Zarząd Upowszechniania Prasy i Książki RUCH został przekształcony w Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. Zjednoczenie obejmowało centralę handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa upowszechniania prasy i książki RUCH, specjalistyczne przedsiębiorstwa handlowe, wydawnicze, poligraficzne oraz pięć oddziałów handlowych przy ośrodkach informacji i kultury polskiej za granicą. W 1971 r., w wyniku połączenia RUCHu i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch.

2 marca 1990 r. Sejm przyjął Ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. 29 kwietnia 1991 r. minister przemysłu wydał zarządzenie, na podstawie którego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe RUCH, które następnie zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą RUCH S.A. Nowa spółka przejęła majątek po zlikwidowanej RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Stworzono wówczas 26 oddziałów oraz 188 jednostek organizacyjnych niższego szczebla, które dzieliły się na zespoły i delegatury obsługujące sieć hurtową i detaliczną.

22 grudnia 2006 r. RUCH z dużym sukcesem zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na otwarciu sesji akcje RUCHu kosztowały 16 proc. powyżej ceny emisyjnej. Wejście na GPW umożliwiło Spółce pozyskanie środków na modernizację i dalszy rozwój własnej sieci detalicznej oraz informatyzację sieci.

W 2010 r. rozpoczął się kolejny etap zmian. Fundusz inwestycyjny Lurena Investments B.V., zarządzany przez amerykańską grupę finansową ETON PARK, odkupił od Skarbu Państwa pakiet kontrolny RUCHu i w 2011 r. wycofał firmę z Giełdy Papierów Wartościowych. RUCH S.A. stał się w 100 % firmą prywatną. Po wycofaniu RUCHu z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Spółka przeszła jedną z największych restrukturyzacji w historii polskiej gospodarki.

W lipcu 2017 r. firma została pośrednio przejęta przez Igora Chalupca, Prezesa Zarządu RUCH S.A.