Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

e-Dowód już w pierwszym kwartale przyszłego roku

e-Dowód już w pierwszym kwartale przyszłego roku
e-Dowód już w pierwszym kwartale przyszłego roku

Już w pierwszym kwartale 2019 roku wydawane mają być nowe wzory dokumentu tożsamości, tzw. e-Dowodu.

Nowy dokument, zastępujący sukcesywnie obecnie używane dowody osobiste, ma być wydawany Polakom już od początku przyszłego roku. Wtedy właśnie w ostatni etap wejdzie projekt e-Dowodu, czyli wielofunkcyjnego dokumentu z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. e-Dowód nie straci oczywiście właściwości tego dokumentu, który używamy obecnie i nadal będzie potwierdzał naszą tożsamość, obywatelstwo czy uprawniał do przekraczania granic wewnątrz Wspólnoty Europejskiej.

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

e-Dowód będzie jednocześnie dokumentem tożsamości, podpisem elektronicznym, kartą ubezpieczenia zdrowotnego

Ponadto e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN

E-Dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-Dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

Jak wspomniano wyżej e-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany na gruncie wprowadzanej regulacji podpisem osobistym. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

e-Dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. e-Dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP.

W 2007 roku 25 procent usług administracji publicznej dostępnych było online. Na koniec 2017 roku było to już 53 procent

Projekt e-Dowód wystartował w 2017 roku poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów założeń realizacji projektu. Obecnie całe przedsięwzięcie jest na etapie modernizacji linii produkcyjnej dowodów osobistych, certyfikacji do Common Criteria e-Dowodu (EAL4+) oraz testów integracyjnych rozwiązania. Ostatni etap projektu rozpocznie się od stycznia 2019 roku, a całkowite zakończenie projektu przewidziano na 2018 rok, kiedy zakończy się cały proces wymiany dotychczasowych dokumentów na e-Dowod. Cała inwestycja pochłonie 27 milionów 213 tysięcy złotych. Większość środków pochodzi z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, resztę dołoży Ministerstwo Cyfryzacji.