Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Dokładnie rok po e-receptach wjeżdzają e-skierowania

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.

Dokładnie w rok po wprowadzeniu e-recept wjeżdżają e-skierowania. Od 8 stycznia będą one wystawiane w formie elektronicznej. Umożliwi ono pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu jego realizacji. Wszystkie nasze skierowania będą dostępne na kocie pacjenta w portalu pacjent.gov.pl, zniknie również obowiązek dostarczania skierowania w oryginale, które obecnie musieliśmy dostarczyć w ciągu 14 dni.

E-skierowanie dostaniemy, jeśli nasz lekarz pierwszego kontaktu skieruje nas na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii, leczenie szpitalne, badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ, rezonans magnetyczny, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego, czy badanie echokardiograficzne płodu. E-skierowanie uzyskasz w formie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz SMSem, emailem (jeśli uzupełniłeś te dane na swoim koncie pacjenta) lub w postaci wydruku - zupełnie tak, jak obecnie odbierasz e-recepty.

Należy jednak pamiętać, ze nie we wszystkich przypadkach otrzymamy elektroniczne skierowanie. Nie dostaniemy go w przypadku skierowania na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programu lekowego, skierowania na rehabilitację oraz w przypadku skierowania do szpitala psychiatrycznego. W tych przypadkach nadal pacjent otrzyma skierowanie papierowe. Tradycyjne skierowanie można otrzymać również jeśli lekarz lub osoba upoważniona do wystawienia go nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej, wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości lub jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce. E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie specjalistyczne na terenie placówki.