Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Rosja planuje masowe cyberataki, ostrzega ukraiński wywiad

Michał Miśko
Opublikowano

Według ukraińskiego wywiadu rosja planuje masowe cyberataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ale również najbliższych jej współpracowników, w tym Polskę.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzega przed możliwymi, zmasowanymi, cyberatakami, jakie ma planować rosja na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ale również jej najbliższych współpracowników, w tym Polskę. Ataki mają być wymierzone głównie przeciwko przedsiębiorcom przemysłu energetycznego, podano w komunikacie.

Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej (IK). O tym czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 

Infrastruktura krytyczna to, według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Cyberataki mają być uzupełnieniem konwencjonalnego, rakietowego uderzenia, jakie rosja ma planować na obiekty we wschodniej i południowej Ukrainie. Zdaniem wywiadu ma to na celu spowolnienie kontrofensywy Ukraińców. W trakcie cyberataków rosja ma wykorzystywać doświadczenie, jakie w tej kwestii zdobyła już na terenie Ukrainy atakując ją w ten sposób w latach 2015 i 2016. 

Ataki, głównie zmasowane DDoS, mają dotknąć również infrastrukturę najbliższych współpracowników Ukrainy, państwa bałtyckie i Polskę. 

Jak wynika z danych Państwowej Służby Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy cyberprzestępcy powiązani z rosją mieli atakować Ukrainę już ponad 1100 razy w czasie trwającej, od 24 lutego, wojny. W Polsce od 21 lutego tego roku nieprzerwanie obowiązuje trzeci stopień alarmowy w cyberprzestrzeni, CHARLIE-CRP. 

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

 

 technologia i rozrywka