Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Rejestr gwałcicieli i pedofilów dostępny w sieci. Dla każdego

Rejestr gwałcicieli i pedofilów dostępny w sieci. Dla każdego
Rejestr gwałcicieli i pedofilów dostępny w sieci. Dla każdego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało dziś, że w sieci ogólnodostępny jest już rejestr osób, które dopuściły się gwałtów na dzieciach poniżej 15 roku życia. Na liście jest 768 nazwisk.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Sprawiedliwości 1 stycznia 2018 roku udostępniło rejestr osób, które dopuściły przestępstw na tle seksualnym. Obecnie na liście znajduje się 768 osób, a rejestr jest ogólnodostępny i darmowy.

Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców. Państwo ma obowiązek chronić dziecko a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach. Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, że jest ich sąsiadem.

Czytamy w komunikacie Ministerstwa. Rejestr podzielony został na dwa moduły. Ogólnodostępna część to nazwiska 768 osób. Oprócz tego dostępny jest także moduł zawierający 2614 nazwisk, a dostęp do niego jest ograniczony. Znaleźli się w nim sprawny gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 roku na osobach w wieku 15-18 lat. o do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Dostęp do rejestru ograniczonego mają osoby oraz instytucje do tego uprawnione po uprzedniej rejestracji. W tym celu należy wypełnić znajdujący się na stronie Ministerstwa formularz, dysponować także trzeba kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r. Od tego dnia dane sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast w związku z ustawowymi gwarancjami, przewidującymi możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze publicznym, do końca ubiegłego roku nie było w nim żadnych danych. Wiązało się to z tym, że przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy, mogli wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze publicznym i należało dopełnić związanych z tym terminów.

Teraz dane sprawców będą trafiać do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.

Przyjęte zmiany w prawie zakładają także, że sądy muszą obligatoryjnie orzekać zakaz wykonywania zawodu i działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad dziećmi wobec pedofilów. Dotąd mogły, ale nie musiały tego czynić.

Rejestr dostępnym pod tym linkiem.