Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KNF składa doniesienie do prokuratury na polską giełdę BitBay

Michał Miśko
Opublikowano
KNF składa doniesienie do prokuratury na polską giełdę BitBay
KNF składa doniesienie do prokuratury na polską giełdę BitBay

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała polską giełdę kryptowalut BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. Jednocześnie KNF złożył także zawiadomienie do prokuratury w sprawie naruszenia prawa z art. 150 ustawy o usługach płatniczych.

BitBay ma kłopoty. Komisja Nadzoru Finansowego umieściła polską giełdę na liście ostrzeżeń publicznych, a jednocześnie zawiadomiła prokuraturę w Katowicach o złamaniu przez tą spółkę zapisów art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych

Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Taki krok ze strony KNF to zaostrzenie polityki tego organu odnośnie kryptowalut. Dotychczas polityka Komisji ograniczała się jedynie do wydawania ostrzeżeń w tym. Giełda BitBay powstała w 2014 roku. Jej prezesem jest Sylwester Suszek. Jak sam o sobie mówi jest osobą z dużym doświadczeniem ze świata finansów. Współtworzył on wcześniej dwie duże firmy z sektora finansowego, aby następnie, wraz ze wspólnikami, zbudować silną giełdę Bitcoin i innych cyfrowych walut. BitBay w listopadzie 2017 roku był jednym z sygnatariuszy Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce, a wcześniej patronem głównym Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Wniosek KNF do prokuratury na razie nie zmienia niczego w funkcjonowaniu giełdy. Na stronie BitBay brak również, jak na razie, odniesienia do kroku KNF (oświadczenie pojawiło się na fanpage BitBay). Razem z BitBay Komisja w związku ze złamaniem wspomnianej ustawy wydała ostrzeżenie oraz stosowne zawiadomienie do prokuratury na siedem innych podmiotów.

Oświadczenie BitBay w sprawie działań KNF:

W związku z dzisiejszym wpisaniem BitBay na listę ostrzeżeń KNF, informujemy iż BitBay stosuje procedury i procesy, które gwarantują, że nasza działalność jest zgodna z prawem a środki naszych klientów są bezpieczne. Na te okoliczności posiadamy stosowne opinie prawne. W ocenie naszej oraz współpracujących z nami kancelariami wpis jest bezzasadny.

KNF nie podjęła dotąd próby kontaktu z nami przed skierowaniem zawiadomienia do prokuratury. Gdyby doszło do próby wyjaśnienia tej kwestii wcześniej, jesteśmy przekonani, iż do zawiadomienia by nie doszło.

Lista ostrzeżeń, na którą zostaliśmy wpisani nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem funduszy naszych klientów, w szczególności nasza platforma nie została wpisana na listę z tytułu podejrzenia narażenia środków klientów na ryzyko.

Polski ustawodawca do dnia dzisiejszego nie uregulował kwestii obrotu kryptowalutami, jak i statusu funkcjonowania platform ich wymiany, do których należy platforma BitBay. Wielokrotnie w historii BitBay współpracował z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Cyfryzacji oraz służbami w zakresie edukacji i ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z rynkiem kryptowalut.

BitBay działa zgodnie z najlepszymi standardami, wzorując się na międzynarodowych standardach zaczerpniętymi z rynku finansowego. Posiadamy, stosujemy i ciągle rozwijamy polityki w zakresie AML i KYC.

BitBay jest sygnatariuszem Kanonu Dobrych Praktyk stworzonego w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2017 roku BitBay zostało nagrodzone Nagrodą Innowacyjności na Polskim Kongresie Innowacyjności, którego patronem było Ministerstwo Cyfryzacji, tym bardziej zaskakują nas zastrzeżenia ze strony organów państwowych.

Jesteśmy zawsze gotowi poddać się procedurze sprawdzającej i współpracować tak, jak dotychczas, z instytucjami państwowymi w celu wyjaśnia i oczyszczenia naszej giełdy z wszelkich podejrzeń.

Klienci naszej giełdy nie muszą obawiać się o swoje środki oraz dostęp do nich.