Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Jadąc na wakacje w Europie warto zabrać EKUZ
Jadąc na wakacje w Europie warto zabrać EKUZ

Jadąc na wakacje w Europie warto zabrać EKUZ

Zbliża się sezon wakacyjny. Wielu Polaków wybierze w tym okresie wypoczynek poza granicami Polski. Ci z Was, którzy wybiorą destynacje europejskie powinni pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W praktyce oznacza to, że choć jej posiadanie nie jest obowiązkowe, to warto, planując urlop w Europie, się w nią zaopatrzyć. Mamy wtedy pewność, że otrzymamy na wyjeździe pomoc medyczną, taką, jaką otrzymalibyśmy na miejscu.

Wzór karty określony jest w przepisach unijnych

Za udzielone świadczenie pacjent nie powinien zostać obciążony kosztami, innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone. Należy pamiętać, że EKUZ stanowi gwarancję tego, że jej posiadacz skorzysta w państwie pobytu z takiego samego leczenia, w tym z procedur i stawek, jakie przewidziane są w odniesieniu osób ubezpieczonych w powszechnym/publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych tego państwa.

Jak uzyskać EKUZ?

Jedną z możliwości jest wizyta w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje jednak możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pomocą platformy ePUAP i otrzymania karty pocztą.

Aby zalogować się do systemu ePUAP będziemy potrzebowali profilu zaufanego. Możesz założyć go na dwa sposoby. Najbardziej chyba popularną metodą jest użycie do tego celu własnego konta bankowości internetowej. Jeżeli twoje konta daje taką możliwość (w tej chwili dają taką możliwość PKO, Inteligo BZ WBK, Pekao, mBank, ING, envelo, i Millenium) po zalogowaniu się wyszukaj stosowny formularz, wypełnij go i zatwierdź. Po poprawnym założeniu profilu za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez bankowość elektroniczną. Drugą metodą założenia profilu zaufanego jest certyfikat kwalifikowany. Twoje dane z certyfikatu kwalifikowanego są wiarygodne (zostały uwierzytelnione), dlatego nie musisz już potwierdzać ich w urzędzie. Dzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu.

Urzędowe sprawy, które możesz załatwić przez Internet

Po zalogowaniu się profilem zaufanym na platformie ePUAP, z zakładki katalog spraw wybieramy Zdrowie. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą.

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą usługi możemy kliknąć w odnośnik załatw sprawę. Zostaniemy w tym momencie przeniesieni na stronę, na której musimy wypełnić formularz w którym wpisujemy swoje dane lub dane członka rodziny dla którego chcemy wnioskować o wydanie EKUZ. Możemy wypełnić także dane adresowe, jeśli chcemy, aby karta została wysłana na nasz adres. Po wypełnieniu wniosku i zatwierdzeniu przyciskiem dalej musimy elektronicznie, za pomocą profilu zaufanego, podpisać swój wniosek. Wygląda to tak, jakbyśmy się po raz kolejny logowali w usłudze przy pomocy swojego konta internetowego. W celu potwierdzenia podpisu, podobnie jak w przypadku wykonania przelewu, musimy podać jednorazowy kod otrzymany w wiadomości SMS. Po podpisaniu nasz wniosek jest gotowy do wysłania, możemy do zrobić za pomocą przycisku wyślij. I gotowe, dla osób skrupulatnych, gotowe do pobrania jest także urzędowe poświadczenie odbioru.

Dla osób

  • zatrudnionych;
  • prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
  • pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne;
  • pobierających rentę;
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia;
  • dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku życia;
  • studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię

karta wydawana jest na okres 18 miesięcy.

aktualizacja: Na karty wysłane pocztą czekałem około półtora tygodnia. Niestety jedna z nich została wydana na czas krótszy niż 36 miesięcy, a na taki powinna zostać wydana, jako karta osoby zatrudnionej na etacie na czas nieokreślony. To drugi rok z rzędu, kiedy dochodzi do tej samej pomyłki i dane płatnika (który oprócz etatu ma także na koncie umowy zlecenie) zostają błędnie zinterpretowane. Nie jest to jednak wina samego systemu ePuap, a urzędnika NFZ analizującego wniosek.