Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Jak Kraśnik stał się synonimem żenady

Michał Miśko
Opublikowano

Kraśnik, miasto w lubelskim, w ciągu kilku dni stało się synonimem żenady. Na swoje własne życzenie.

Zaczęło się jeszcze w 2019 roku głosowaniem nad uchwałą, która nie ma żadnej mocy prawnej, ale przyniosła ogromne straty wizerunkowe miastu w województwie lubelskim, jak i 13 innym polskim samorządom. Chodzi o przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Ówczesny przewodniczący Rady Miasta, Roman Bijak, w trakcie obrad nie umiał nawet wyjaśnić co oznacza skrót LGBT. W mediach po tych wydarzeniach rozpętała się burza, miasta, które przyjęły podobne pokraczne uchwały, w tym Kraśnik, znalazły się na ustach polskich i zagranicznych dziennikarzy. Zła prasa to jednak nie wszystko, co mogło te samorządy spotkać po przyjęciu takiego prawa miejscowego. Sam Kraśnik może stracić na takim działaniu nawet 40 milionów złotych dofinansowania z tzw. funduszy norweskich. 14 września 2020 norweska Minister Spraw Zagranicznych Ine Eriksen Soreide w pisemnej odpowiedzi na pytanie jednej z posłanek o przyznawanie funduszy samorządom, które przyjęły uchwały o strefach wolnych od ideologii LGBT, stwierdziła, że Kraśnik i gminy z podobnymi deklaracjami nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracje będą ważne. Dotyczy to również wszystkich instytucji znajdujących się pod kontrolą władz miejskich. Chodzi o fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kraśnik miał szansę wycofać się z kontrowersyjnych przepisów.

Nie zrobili tego

Pomimo tego, że Kraśnik jest na 9. miejscu w rankingu miast, które mogą otrzymać fundusze norweskie radni nie poszli po rozum do głowy. Nie przekonał ich nawet głos adwokat Karoliny Gierdal, która reprezentowała stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii w sprawach toczących się ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały anty-LGBT podjęte w innych samorządach, która przekonywała, że tego typu prawo narusza zasady legalizmu. Podczas sesji z 22 września wniosek u uchylenie uchwały anty-LGBT złożył radny z klubu Porozumienie i Rozwój Paweł Kurek. Po kilkugodzinnej dyskusji za uchyleniem uchwały głosowało 9 radnych, 11 było przeciw. Uchwała zostaje. 

Fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli jak je nazywamy, fundusze norweskie, to środki, na które solidarnie łożą Norwegia, Lichtenstein oraz Islandia w zamian za udział we wspólnym obszarze Unii. Jest to forma bezzwrotnej pomocy rozwojowej, a Polska jest ich największym beneficjentem.

Kraśnikowi nie podoba się LGBT, WIFi i 5G

To nie koniec absurdów rodem z Kraśnika. W marcu tego roku do Urzędu Miejskiego w Kraśniku wpłynęła petycja Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G, która wyrażała sprzeciw wobec zwiększania dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego. Petycja kilka miesięcy przeleżała w szufladzie, po czym radni Kraśnika, jakby żądni kolejnej sensacji, postanowili się nią zająć i poddać głosowaniu. 9 radnych zagłosowało za, 6 przeciw, 3 osoby zaś wstrzymały się od głosu, tym samym podjęto uchwałę (między innymi) o zdemontowaniu wifi w kraśnickich szkołach. Uczniowie mają mieć także obowiązek przełączania swoich telefonów na terenie szkoły w tryb samolotowy i zakaz korzystania z  nich w trakcie przerw.

W 1996 roku WHO rozpoczęła badania International EMF Project, które miały określić ewentualne skutki na zdrowiu ekspozycji człowieka na pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 do 300 GHz. Zbadano różne częstotliwości i nie znaleziono żadnych negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z przebywania w pobliżu urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w podanym zakresie. Sygnały z routerów mają bardzo małą moc, zazwyczaj jest to około 0,1 wata (100 miliwatów), a więc nawet nie zbliżają się do limitów wyznaczonych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).

Internet na tego typu głupoty nie pozostaje dłużny, ale dostało się znowu tym najmniej winnym. Decyzja o utrzymaniu w mocy uchwały ws. powstrzymania ideologii LGBT oraz anty-5G uderzyła natomiast w kraśnicki klub piłkarski, który nosi nazwę... Tęcza Kraśnik. Łubu dubu.

Kraśnik

W rankingu zamożności miast powiatowych Kraśnik jest trzeci od końca. Pomimo tego radni zamiast zająć się sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności postanowili walczyć z wyimaginowanym zagrożeniem ze strony osób homoseksualnych oraz bezprzewodowym internetem. Dziękuję wam, radni, zgotowaliście mi piekło - powiedział na sesji z 22 września Cezary Nieradko, mieszkaniec Kraśnika. Inna mieszkanka Kraśnika na sesji tłumaczyła, że chodziło jedynie o to, żeby można było w spokoju się modlić i odprawiać nabożeństwa. Bez drżenia o to, że ktoś przyjdzie i je zakłóci.

Aktualizacja z 29.09.2020: Na czwartek, 1 października 2020 roku, zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Miasta Kraśnika na której raz jeszcze dyskutowana będzie opisywana uchwała. 

Aktualizacja z 1.10.2020: 13 głosami za odrzuceniem, 5 za przyjęciem, 1 głosem wstrzymującym się radni Kraśnika ostatecznie odrzucili na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta opisywaną uchwałę.

 technologia i rozrywka