Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Niepokojące dane dotyczące osób, które przebyły Covid-19

Michał Miśko
Opublikowano

Nowe badania wskazują, że 7 na 10 osób, które były hospitalizowane z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19 cierpią na dalsze powikłania, nawet pięć miesięcy od uzyskania wypisu.

Badania z Wielkiej Brytanii wskazują, że 7 na 10 osób, które były hospitalizowane z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19 nie dochodzą do pełni zdrowia nawet pięć miesięcy od opuszczenia szpitala. Jedna na pięć z tych osób doświadcza nowych dolegliwości, a podobny odsetek nie może kontynuować swojej dotychczasowej pracy zawodowej. Nasze badania pokazują szerokie spektrum dolegliwości fizycznych i psychicznych, nawet takie związane z uszkodzeniem jakichś organów wewnętrznych, i to aż po pięciu miesiącach od wypisania ze szpitala, mówi Rachael Evans z Uniwersytetu w Leicester.

Na uporczywe dolegliwości po przechorowaniu Covid-19, według badań, narażone są przede wszystkim białe kobiety w średnim wieku, które dodatkowo cierpią na którąś z chorób, takich jak cukrzyca, astma czy chorobę serca. Badanie analizowało ponad tysiąc przypadków osób, które zostały wypisane ze szpitala w okresie od marca do listopada 2020 roku i przebywały tam z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19. 67 spośród tych osób było rasy białej, 36 procent to kobiety, a połowa z tych osób była w tzw. grupie ryzyka, czyli cierpiała wcześniej na jakąś chorobę towarzyszącą z tych wymienionych powyżej.

Pięć miesięcy później badacze raz jeszcze przyjrzeli się stanowi zdrowia badanych osób. Tylko 29 procent z nich oświadczyło, że są w pełni zdrowi. Najpopularniejszymi dolagliwościami zanotowanymi przez badanie były bóle mięśni, zmęczenie, utrata dynamiczności, zaburzenia snu, bóle stawów, kłopoty z oddychaniem, ogólny ból całego ciała, kłopoty z koncentracją, czy chwilowe zaniki pamięci. Ponad 25 procent z badanych osób oświadczyło, że zmaga się również z problemami natury psychicznej - jakimiś odmianami depresji czy lękami. 12 procent osób doświadczyło u siebie stresu pourazowego (PTSD).

Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu zostaną raz jeszcze przebadani po upływie 12 miesięcy. Musimy badać przypadki pocovidowe w dłuższej perspektywie, żeby zrozumieć, jak zmienia się nasz organizm po przejściu tej choroby i jak leczyć wszystko to, co zostało nam po Covidzie, powiedział profesor Chris Brightling, jeden ze współautorów badania. Badanie opublikowane w Medrxiv jest wstępną wersją publikacji naukowej, która wymaga jeszcze recenzji.