Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Jak wyglądać będą punkty szczepień powszechnych tworzone przez samorządy

Michał Miśko
Opublikowano

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wespół z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, wydała wytyczne dotyczące organizacji punktów szczepień powszechnych, które już wkrótce, dodatkowo, pojawią się w samorządach, aby przyśpieszyć proces szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

W każdym powiecie, lub mieście na prawach powiatu, powinny powstać co najmniej dwa duże punkty szczepień, funkcjonujące jako punkt szczepień powszechnych, czytamy w wytycznych przygotowanych przez KPRM, MZ, NFS i GIS. Jeden z tych punktów powinien być prowadzony przez już prowadzony populacyjny punkt szczpień, z duzym potencjałem szczepień, najlepiej szpital. Drugi punkt, jako element sieci koordynowanej przez wojewodów, stworzony od podstaw przez samorządy, we współpracy z wybranym podmiotemwykonującym działalność leczniczą oraz w porozumieniu z NFZ. Nowe punkty powinny być co do zasady organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury, w formie namiotów lub punktów drive-thru). W powiatach o największej gęstości punktów szczepień opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko jednego punktu szczepień powszechnych

W wytycznych czytamy również, że punkt powinien szczepić dużą liczbę osób, w miastach do 50 tysięcy mieszkańców powinno być to minimum 200 iniekcji dziennie. W miastach powyzej 50 tysięcy mieszkańców minimum 500 dawek dziennie. Samorządy powinny zgłaszać do wojewodów listę proponowanych lokalizacji nowych punktów oraz współpracujących z nimi PWDL. NFZ po przeanalizowaniu zgłoszeń ogłosi, które miejsca zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako Punkty Szczepień Powszechnych.

W wytycznych wyodrębiono również rolę poszczególnych podmiotów. I tak do samorządu należeć będzie wybór i organizacja miesjsca na nowy punkt, skompletowanie personelu, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, odpowiednie oznaczenie punktu i zarządzanie całym procesem szczepień w tymże punkcie. Rolą współpracującego podmiotu wykonującego działalność leczniczą będzie zamawianie potrzebnych szczepionek, pomoc w zapisywaniu pacjentów i obsłudze systemu informatycznego (m.in. e-rejestracja), rozliczenie wykonanych szczepień, czy pomoc w zapewnieniu przez samorząd personelu medycznnego. Rolą wojewodów w tym procesie będzie koordynacja, nadzór oraz analiza. 

Zespoły szczepiące w punktach powinny być złożone z 1 do 4 osób. Jedna lub dwie osoby powinny zajmować się kwalifikacją do szczepień oraz samym szczepieniem, według nowych wytycznych grupa osób do tego uprawnionych zostanie znacząco poszerzona. Do dwóch osób w punkcie może być przydzielona do spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem punktu. W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące. Dodatkowo w każdym PSP rekomendowany jest udział osób odpowiedzialnych za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad sanitarnych i bezpieczeństwa. Samorządy będą mogły w tym celu korzystać z pomocywolontariuszy lub wsparcia Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, WOT, czy innych służb. 

Potencjalne miejsca wybrane przez samorządy na nowe punkty szczepień powinny spełniać określone  w wytycznych kryteria. Między innymi, byc dobrze zlokalizowane i miećodpowiednią infrastrukturę (hale sportowe, domy kultury, remizy). Punktami mogą być odpowiednio zorganizowane namioty umożliwiające łatwy dojazd, z wieloma miejscami parkingowymi (np. parkingi lokalnych supermarketów). Mogą być to wreszcie również punkty typu drive-thru.