Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Szczepionka jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci od 5 do 11 roku życia

Michał Miśko
Opublikowano

Pfizer i BioNTech ogłosiły dziś wyniki badań, które dowodzić mają bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki przeciwko Covid-19 u dzieci od 5 do 11 roku życia.

Szczepionka Pfizer i BioNTech jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Obie firmy ogłosiły dziś wyniki swoich badań. W przypadku dzieci od 5 do 11 roku życia stosowane są mniejsze niż dotychczasowe dawki preparatu przeciwko SARS-CoV-2.W badaniach w których udział wzięło 2200 dzieci zostaną teraz przedstawione Komisji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych. Jeśli amerykański regulator zatwierdzi te dane i dopuści szczepienia w tej grupie wiekowej i zrobi to w podobnym tempie, jak miało to miejsce w przypadku nastolatków od 12 do 15 roku życia, to szczepienia dzieci w wieku 5-11 w USA mogą zostać uruchomione już pod koniec października.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki badano na dzieciach po podaniu im dwóch dawek po 10 mikrogramów każda, czyli ok. jednej trzeciej dawki dla dorosłego pacjenta. Odstęp pomiędzy dawkami jest taki sam i wynosi trzy tygodnie. Odpowiedź immunologiczna organizmu, według oświadczenia firm Pfizer i BioNTech, w przypadku opisywanej grupy wiekowej była bardzo dobra, porównywalna z tą, jaką zaobserwowano wśród osób w wieku 16-25.

Zaobserwowane niepożądane odczyny wśród dzieci również pokrywały się z tymi, które obserwowano wśród populacji dorosłych i są to podwyższona temperatura, ból w miejscu wkłucia, ból głowy i mięśni, czy dreszcze. W pierwszym komunikacie Pfizer i BioNTech nie podały żadnych bliższych informacji na temat przebiegu badań klinicznych w tej grupie wiekowej.