Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

WHO definiuje tzw. long covid

Michał Miśko
Opublikowano
WHO definiuje tzw. long covid
Long Covid to jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów toczącej się pandemii

Szacunki WHO mówią, że od 10 do 20 procent pacjentów po przejściu Covid-19 boryka się z twz. long covid, czyli komplikacjami, które trwać mogą miesiącami po przejściu choroby. 

Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy definiuje zjawisko tzw. long covid, czy komplikacji, jakie odczuwa pewna grupa pacjentów po przejściu Covid-19. Są to permanentne uczucie zmęczenia, trudności w oddychaniu, trudności w logicznym myśleniu, a nawet depresja. Takie dolegliwości dotyczą od 10 do 20 procent osób po przechorowaniu Covid-19 i mogą trwać miesiącami po tym, jak osoba taka zostaje uznana za zdrową.

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO stan long covid określono jako post Covid-19 condition. Choroba, według definicji, to stan wystepujący u osób z prawdopodobna lub potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, zwykle po ok. 3 misiącach od momentu wystąpienia objawów, który utrzymuje się przez co najmniej 2 miesiące i nie mozna go w żaden inny sposób zdiagnozować.

Opisywane wyżej objawy mogą pojawić sie zarówno po wyzdrowieniu, jak i utrzymywać się bezpośrednio po chorobie. Objawy mogą również ulegać zmianiom oraz nawracać. WHO w najbliższym czasie może opublikować również odrębną deficnicję dotyczącą dzieci. 

Według dzisiejszego stanu wiedzy nie ma konkretnego leku, czy też terapii, która łagodziła by długotrwałe skutki po przejściu Covid-19. Według opublikowanego pod koniec sierpnia w The Lancet artykułu na temat long covid, jest to współczesne wyzwanie medyczne. 

Według statystyk long covid najczęściej występuje u osób w przedziale wiekowym od 35 do 69 lat, częściej u kobiet, pochodzących z terenów najuboższych, pracujących w służbie zdrowia lub pomocy społecznej u których występują również inne schorzenia czy niepełnosprawność.