Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kluby Cyfrowe. Nowy pomysł rządu na zwiększenie kompetencji cyfrowych Polaków

Michał Miśko
Opublikowano

Dwa i pół tysiąca tzw. Klubów Cyfrowych miałoby powstać na terenie kraju, aby zwiększać cyfrowe kompetencje Polaków. Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiada, że rząd chce, aby taki klub powstał w kazdej gminie.

Kluby Cyfrowe, czy też Kluby Rozwoju Cyfrowego, to nowy pomysł rządu na podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków. Takie kluby miałyby ruszyć od przyszłego roku, a przedstawiciele rządu zapowiadają, że powstaną one w każdej gminie.

W Cyfrowych Klubach miałoby zostać zatrudnione ok. 5 tysięcy edukatorów rozwoju kompetencji cyfrowych. Kluby powstawałyby na bazie już istniejących bibliotek miejskich, domów kultury, czy uniwerystetów trzeciego wieku. Dzięki temu miejsca te mają być użyteczniejsze obywatelowi. To kolejne w ostatnim czasie pomysł rządących na postępowanie cyfryzacji, zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i na poziomie obywateli.

Cyfrowa Gmina

Jednym z programów, które mają pomagać w jeszcze lepszej cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego jest program Cyfrowa Gmina. Pierwszy etap programu grantowego ruszył 18 października. Dedykowany jest wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Osoby zainteresowane programem i chętne do wymiany doświadczeń mogą dołączyć również do dedykowanej grupy Cyfrowa Gmina - pytania, komentarze, porady na Facebooku.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uruchomiono również program wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Gminy mogą zgłaszać swój akces w programie jeszcze do 5 listopada. Mieszkańcy gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogą z kolei ubiegac się dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci w swojej gminie.