Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Przełom w Międzynarodowym Systemie Jednostek
Przełom w Międzynarodowym Systemie Jednostek
  • Nauka
  • Opublikowano

Przełom w Międzynarodowym Systemie Jednostek

Czy można na nowo zdefiniować kilogram? Okazuje się, że można.

Po wielu latach prac laboratoryjnych światowa społeczność techniczna i naukowa zdefiniuje na nowo cztery z siedmiu jednostek Międzynarodowego Systemu jednostek (SI). Od 16 listopada 2018 roku, kiedy pod głosowanie poddane zostanie w Wersalu przyjęcie opisywanej zmiany, jednostki kilograma, kelwina, ampera i mola określane będą przez podstawowe i stałe prawa natury, a nie, jak do tej pory, przez obiekty fizyczne. Będzie to największa zmiana w międzynarodowych pomiarach od czasu podpisanej w 1875 roku Konwencji Metrycznej. Naukowcy z całego świata spodziewają się, że ta zmiana pobudzi innowacje technologiczne i obniży koszty wielu zaawansowanych technologicznie procesów produkcyjnych. 

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar został zatwierdzony w 1960 roku. Przyjęły go oficjalnie wszystkie kraje świata poza USA, Liberią i Mjanmy (tak, istnieje takie państwo w Azji Południowo - Wschodniej). W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 roku.

Obecna definicja kilograma mówi, ze jest to masa równa masie międzynarodowego wzorca kilograma. Jeden amper z kolei to obecnie takie natężenie stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2·10-7 N na każdy metr długości przewodu. Jeden kelwin to jednostka temperatury równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, a mol o liczność materii układu, zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów zawartych w dokładnie 0,012 kilograma izotopu węgla 12C; jej symbol to 'mol.'

Jednostkami, które bazowały dotychczas na prawach natury są metr i sekunda. Ich definicje to odpowiednio odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s oraz czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego 2S1/2 atomu cezu 133Cs.