Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Od dziś Alert RCB w pełnej funkcjonalności
Od dziś Alert RCB w pełnej funkcjonalności

Od dziś Alert RCB w pełnej funkcjonalności

12 grudnia 2018 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym. To także dzień w którym zakończono półroczny okres testowy usługi Alert SMS.

Dziś (12 grudnia) w życie wchodzi nowelizacja Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym. Jej znowelizowane zapisy uruchamiają Alert RCB, już w pełnej funkcjonalności, a także zwiększają uprawnienia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do pozyskiwania informacji. Szczególnie istotny w tej kwestii jest artykuł 20b i 21a ust. 2.

Co do Alertu RCB, to od dziś, zmniejszony zostanie obszar na który będzie on wysyłany, w ten sposób ma stać się bardziej precyzyjny. Do tej pory istniała możliwość wysłania informacji do ludności na terenie całego województwa, teraz możliwe będzie nadanie go na terenie jednego zagrożonego powiatu. RCB jest gotowe także do wysyłania SMS-ów z ostrzeżeniami do Polaków za granicą oraz do obcokrajowców w Polsce w języku angielskim.

Alert RCB należy potraktować poważnie i zastosować się do zaleceń przekazanych w komunikacie – zaznacza dyrektor RCB przypominając, ze nowy system powstał po tragicznych wydarzeniach w Suszku. W zeszłym roku podczas nawałnicy zginęły dwie dziewczynki wypoczywające na obozie harcerskim.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to komunikat wysyłany za pośrednictwem wiadomości SMS, jaki otrzymują odbiorcy na terenie kraju lub regionu, powstający na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb, takich jak policja, straż pożarna, urzędów i instytucji. Alert RCB działa w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania. Nie trzeba być zapisanym do żadnej usługi, aby takie komunikaty otrzymywać i są one bezpłatne. Całość przedsięwzięcia prowadzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni rolę krajowego centrum zarządzania kryzysowego. RCB nie prowadzi jednak bazy danych abonentów, wiadomości SMS wysyłane są bezpośrednio przez operatorów. Alerty SMS działają także niezależnie od wdrożonej także przez RCB kilka lat temu aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania). Projekt zmian w ustawie Prawo Telekomunikacyjne, które były konieczne do wprowadzenia alertów za pośrednictwem SMS został przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia tego roku, a nowelizację uchwalono w czerwcu (ustawa weszła w życie 12 grudnia). Zmiany te dotyczą także zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku.